Wat is LOGO Peuters?

LOGO Peuters is kleurrijk en vrolijk materiaal waarmee je op speelse wijze jonge kinderen 500 nieuwe woorden kunt laten verwerven. Deze 500 basiswoorden komen uit de BAK (Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters) en zijn veel voorkomende woorden.

Vrolijke praatplaten en kleurrijke woordwebben om aan de muur te hangen vormen de basis van het materiaal. Interactiekaarten met scripts, tips en trucs worden gebuikt om de woorden op een goede systematische wijze te kunnen overbrengen op de kinderen. De aanpak die in LOGO Peuters wordt gehanteerd is door het NJI geaccrediteerd.

Voor wie is LOGO Peuters?

Dit pakket is speciaal ontwikkeld voor de dagopvang of peuteropvang. De aanpak is geschikt voor alle kinderen, maar in het bijzonder voor kinderen met een VVE-indicatie. Een goede basiswoordenschat draagt bij aan een betere doorstroom naar het basisonderwijs.

Het materiaal is zo ontwikkeld dat iedere pedagogisch medewerker genoeg handvatten krijgt om kinderen woorden te laten leren tijdens de dagelijkse routines op de groep. Het is geen lesgeven, maar woorden aanleren tijdens de dagelijkse gang van zaken!

Plan een adviesgesprek in voor meer informatie

Hoe werkt LOGO Peuters?

Je kunt meteen aan de slag met LOGO Peuters. Voor pedagogische medewerkers zijn er mooi opgemaakte platen, kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes en versjes en allerlei snelle spelvormen om met de kinderen aan de slag te gaan.

Woordwebben
Praatplaten
Woordkalender

Bouwen aan de basis met 500 woorden uit de BAK-lijst

De 500 woorden uit LOGO Peuters komen uit de BAK-lijst. BAK staat voor Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters en bevat de 3000 belangrijkste woorden die kinderen moeten kennen op het moment dat ze naar groep 3 doorstromen.

Wij hebben hier 500 woorden uit geselecteerd die kinderen helpen om een basis op te bouwen voordat zij doorstromen in het primair onderwijs. Wanneer kinderen namelijk voldoende woorden beheersen, dan heeft dit een positief effect op hun verdere schoolloopbaan, maar ook op hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Hoe leren kinderen woorden?

Kinderen bouwen heel makkelijk en spelenderwijs een woordenschat op. Vooral peuters zijn kleine woordkunstenaars. Gewoon al kijkend, pratend en luisterend pikken ze woorden en betekenissen op. Dit kan terwijl ze omgaan met volwassen (bijv. aan tafel), wanneer ze televisie kijken of bij het spelen met andere kinderen.

Wat je als PM’er goed voor ogen moet houden is: kinderen leren een woord niet in één keer. Het verwerven van een woord is een geleidelijk proces waarbij herhaling erg belangrijk is. LOGO Peuters ondersteunt je in de proces, zodat je dagelijks vrolijke woordleermomenten kunt aanbieden.