Uw hulpmiddel om de woordenschat van kinderen uit te breiden

LOGO 3000 is een slimme en goed onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. LOGO 3000 biedt heel aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden. In een doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters in groep 1 en 2.

Leerkrachten krijgen mooi opgemaakte wandplaten, praatplaten, kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes en versjes en allerlei snelle spelvormen om de woordenschat van alle kinderen op een hoog niveau te brengen. Het materiaal is in iedere groep bij iedere bestaande aanpak inzetbaar.

NJI databank effectieve jeugdinterventies

LOGO 3000 is een effectief programma, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten. Dat betekent dus dat de gewenste opbrengsten ook echt worden bereikt. De NJI-databank heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie die het programma heeft   getoetst en oordeelt dat het effectief is en bovendien ‘goed onderbouwd’.

LOGO 3000 wint 
Comenius EduMedia Award

LOGO 3000 heeft de ComeniusEduMedia Award gewonnen. Het ‘Gesellschaft für Pädagogik und Information’ (GPI) reikt deze prestigieuze Awards jaarlijks uit voor de beste Europese educatieve internettoepassingen en software.

Waarom LOGO 3000?

Woorden zijn van belang voor schoolsucces
Het perspectief van de schoolleider

Alle kinderen beter laten meedoen
Het perspectief van de leerkracht

Ouders en kinderen leren samen
Het perspectief van de IB-er/ ouderconsulent

Een gezamenlijke aanpak voor gelijke kansen
Het perspectief van de gemeente

Bouwen aan de Basis

We weten uit onderzoek een heleboel over woorden- schatverwerving.

We kennen de risico’s die kinderen lopen als ze de basiswoorden niet snel genoeg leren. Helaas blijven grote groepen kinderen op school achter, simpelweg omdat ze over te weinig woorden beschikken. Er zijn twee belangrijke redenen waarom het intensiveren van woordenschatonderwijs boven aan het prioriteitenlijstje moet staan:

Woordenschatontwikkeling heeft een directe relatie met schoolsucces.

In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Woordenschat is de basis om mee te kunnen doen, om mee te kunnen praten en om mee te kunnen denken. Als de kinderen te weinig woorden kennen om de les te begrijpen leren ze minder bij: dat verstoort hun verdere schoolloopbaan.

Woordenschatontwikkeling is cruciaal voor het leren lezen.

Op grond van het aantal gekende woorden in de kleuterleeftijd blijkt men te kunnen voorspellen hoe goed een kind van 10 jaar begrijpend kan lezen. Dat heeft onderzoek uitgewezen. Als kinderen te weinig woorden kennen kunnen ze de techniek van het lezen wel onder de knie krijgen maar er is onvoldoende tekstbegrip. Vooral bij het lezen van schoolboek-teksten lopen ze daar continu tegen aan: ook dat zal hun verdere schoolloopbaan ernstig verstoren.

Wat is de BAK?

BAK staat voor Basiswoordenlijst Amsterdamse kleuters. De Gemeente Amsterdam heeft deze lijst laten ontwikkelen door het instituut ITTA van de Universiteit van Amsterdam. De BAK bevat de 3000 belangrijke woorden die kinderen moeten kennen als ze naar groep 3 gaan: woordenlijst 1, die kinderen leren in groep 1 en woordenlijst 2 voor groep 2. Als ze de BAK kennen, hebben ze een belangrijke basis waarop ze verder kunnen bouwen. 

De BAK lijsten staan in het onderwijs bekend als ‘de placemats’. De kinderen kunnen niet werken met deze placemats, daarom zal de leerkracht met de woorden in de weer moeten gaan. LOGO 3000 is het ideale hulpmiddel daarvoor.

Werken met LOGO 3000: makkelijk en plezierig

Woordwebben
Praatplaten
Woordkaarten

Werken met LOGO 3000: makkelijk en plezierig Kinderen & LOGO 3000: vrolijk en verrassend Door de BAK weten leerkrachten precies welke woorden belangrijk zijn voor kinderen. Maar er is grote behoefte aan didactisch materiaal. LOGO 3000 heeft alle 3000 woorden kant en klaar uitgewerkt zodat de leerkrachten een minimale voorbereidings- tijd hebben. Ze krijgen alle uitgewerkte voorbeelden en plaatjes in handen. Zo kunnen ze hun aandacht richten op een goed functioneel taalaanbod, waarbij de woorden glashelder en spelenderwijs aan de orde komen.

De woorden zijn in LOGO 3000 zo uitgewerkt dat:

  • elke leerkracht er direct in de groep mee aan de slag kan gaan
  • de woorden niet alleen aangeboden worden (semantiseren) maar dat er ook voldoende handreikingen zijn voor het speels herhalen en inoefenen van woorden (consolideren)
  • leerkrachten meteen concrete voorbeelden en beeldmateriaal kunnen inzetten om betekenissen te verduidelijken
  • het aanbieden en inoefenen van de woorden in elke methode of activiteit is in te passen
  • individuele leerlingen binnen een digitale omgeving op school en eventueel thuis op maat kunnen oefenen
  • waar mogelijk, woorden gekoppeld zijn aan ontluikende geletterdheid en gecijferdheid

LOGO-digitaal: thuis en op school

Navigatiebalk
Toetsmodule
Hap-slik-weg spel
Kikkerspel

LOGO-digitaal is een online platform met daarop consolideerspelletjes voor ieder cluster en iedere praatplaat uit LOGO 3000. Kinderen kunnen via de computer de woorden die zijn behandeld in de klas zowel op school als thuis door middel van verschillende activiteiten herhalen totdat ze geleerd zijn. 

De vrolijke activiteiten zorgen ervoor dat leerlingen zelfstandig en in hun eigen tempo werken aan het uitbreiden van hun woordenschat. Op school en thuis, alleen of samen met vriendjes of ouders: leerlingen kunnen met zeven verschillende activiteiten aan de slag. Wanneer de kinderen een aantal woorden beheersen krijgen zij een beloning.

Leerlingenoverzicht

In het leerlingenoverzicht staan alle leerlingen per klas waarmee de leerkracht werkt. Leerkrachten kunnen hier zien welke toetsen er momenteel klaarstaan voor de leerlingen, daarnaast kunnen zij toetsen klaarzetten en voor specifieke leerlingen toets- en oefenresultaten inzien.

Oefen- en toetsresultaten

Leerkrachten kunnen zowel per klas als per leerling een overzicht zien van de behaalde oefen- en toetsresultaten. Zo kunnen zij de vorderingen van hun leerlingen met één druk op de knop bewaken.

Direct inloggen bij LOGO-digitaal

Ouderbetrokkenheid

Voor een solide woordenschatuitbreiding is het onontbeerlijk dat kinderen ook thuis woordjes blijven leren en herhalen. En ouders doen mee! Samen met je kind de liedjes zingen, de versjes voorlezen, samen de opdrachtjes uit de speelleerboekjes maken: dat creëert niet alleen gezellige momenten samen met je kind, maar spelenderwijs wordt ook de woordenschat uitgebreid. Zo lever je als ouder een belangrijke bijdrage aan de woordenschatontwikkeling van je kind en help je het uiteindelijk een betere startpositie voor schoolprestaties te verkrijgen.

Klik hier om het liedje Dansen in het rond af te spelen. Het woordcluster waarover het liedje gaat, kun je hieronder bekijken, en de tekst van het liedje vind je ook op deze pagina.

Bekijk onze regiobijeenkomsten of neem direct contact op

Download de brochureInformatiebijeenkomstenNeem contact opOfferte aanvragen