Wat is LOGO Schooltaalwoorden?

LOGO Schooltaalwoorden is materiaal om te zorgen dat alle kinderen gestructureerd de benodigde schooltaalwoordenschat kunnen leren. Niet in losse woordenschatlesjes, maar geïntegreerd in de dagelijkse lessen. Met de losbladige materialen kunnen de leerkrachten van groep 4 en 5 de woordleer-activiteiten koppelen aan de zaakvaklessen of aan het begrijpend lezen van teksten.  Zo wordt woordenschatonderwijs betekenisvol en komt diep leren tot stand.

LOGO Schooltaalwoorden bevat 160 woordclusters: 80 clusters voor groep 4 en 80 woordclusters voor groep 5. Dat betekent dat 2 clusters van Schooltaalwoorden per week behandeld kunnen worden (bekijk de materialen).  Aan onderwijstijd moet ongeveer een kwartier per woordcluster gerekend worden, verspreid over de week.

LOGO is kant en klaar en maakt het leerkrachten zo makkelijk mogelijk. De leerkrachten van groep 4 en groep 5 kunnen er direct mee aan de slag:

  • met de concrete voorbeelden en het beeldmateriaal krijgen kinderen de betekenissen van de woorden direct voor ogen. De korte duidelijke uitleg zorgt voor helder begrip; op de leerkrachtkaarten is daartoe alles woordelijk uitgeschreven.
  • de interactieve verwerking geeft kinderen de gelegenheid om de woorden en betekenissen te internaliseren en te koppelen aan hun eigen persoonlijke kennis.
  • de uitgekiende herhalingsactiviteiten zorgen voor verdieping van de woordkennis:  doordat kinderen de woorden in verschillende contexten toepassen, ontdekken ze nieuwe betekenisaspecten.
  • de kant-en-klare kleurrijke platen van woordwebben worden opgehangen op de woordmuur. Kinderen kunnen ‘af’kijken totdat ze de woorden hebben onthouden.
  • de platen kunnen ook op het digibord worden getoond. Via een eenvoudig zoeksysteem kunnen de platen tevoorschijn worden getoverd.

De materialen van LOGO Schooltaalwoorden

Bekijk hier voorbeelden van de materialen behorende bij de vier voorbeeldclusters.

Vanuit LOGO 3000 en groep 3 is een doorgaande lijn naar groep 4-5 gerealiseerd.

Om het herhalen te vergemakkelijken heeft LOGO groep 4-5 ook een digitale component. Kinderen kunnen zowel op school als thuis in hun eigen tempo met de woorden aan de slag en zo de woorden extra oefenen tot ze geleerd zijn. In het digitale programma krijgt de leerling direct feedback op de gegeven antwoorden. Dit versterkt het leereffect. Bovendien onthoudt het programma voor elke individuele leerling welke antwoorden fout waren: die vragen komen dan opnieuw terug, net zolang tot het woord geleerd is.

Direct inloggen bij LOGO-digitaal

Meer informatie over LOGO

Download de brochureInformatiebijeenkomstenNeem contact opOfferte aanvragen