Wat is Sam de politieman?

Sam de politieman is een vrolijk woordenschat programma van LOGO 3000. Met dit krachtige en korte inhaalprogramma worden woordenschat achterstanden versneld ingehaald.  
De leerlingen volgen tijdens een vakantieweek of een schoolweek, zelfstandig het programma. Ze maken kennis met Sam en zijn vriendin Guusje in grappige en onderhoudende filmpjes. In korte en krachtige sketches nemen zij de kinderen mee in hun vrolijke, ietwat absurdistische wereld. In elke sketch staan de woorden van een cluster of praatplaat centraal.

Door de herhaling en aantrekkelijke context waarin de doelwoorden aan de orde komen, worden kinderen als vanzelf meegesleept in de wereld van Sam en Guusje en nemen ze spelenderwijs de woorden tot zich. Nadat de kinderen het programma hebben doorlopen, worden op school enkele klassikale consolideer activiteiten aangeboden om het actief gebruik van de doelwoorden te stimuleren.

  • Met Sam de politieman levert LOGO 3000 op vrolijke wijze een bijdrage aan het versneld terugdringen van woordenschatachterstanden bij jonge leerlingen.
  • Met Sam de politieman leren kinderen in één week tijd drie keer zoveel woorden als binnen het reguliere LOGO 3000-aanbod.
  • Met Sam de politieman krijgt niet alleen de intentionele maar ook de incidentele woordenschatontwikkeling een boost.

Sam de politieman is een nieuw programma dat door de makers van de LOGO-woordenschat didactiek is ontwikkeld. Sam is bedoeld voor leerlingen:

  • in groep 1 en 2
  • met een vertraagde cognitieve ontwikkeling in het S(B)O (op kleuter- of groep 3-niveau)  
  • tot en met 6 jaar in het nieuwkomersonderwijs (vanaf 6 weken Nederlands onderwijs).

De materialen van Sam de politieman

Materiaal voor de leerkracht

De praktische handleiding legt het gebruik van Sam de politieman thuis en op school uit.

Het praktijkboekje geeft je tal van lessuggesties hoe je Sam op school kunt inzetten, heel handig!  

De steekproef Woordenschat & Spreken geeft je informatie over de actieve woordkennis van de doelwoorden en de toepassing daarvan in het algemeen taalgebruik van de leerlingen.

Materiaal voor de leerling

Op humoristische wijze semantiseren en consolideren Sam en Guusje in de filmpjes de doelwoorden.  De kinderen zullen er veel plezier aan beleven en ontkomen niet aan een speelse woordenschatboost!  

Met het aantrekkelijke en uitnodigende Woorden- en spelletjesboekje consolideren kinderen de doelwoorden. Dit doen ze met behulp van beeldend vormgeven instructies en/of samen met de ouders. Voor de oudere en/of meer ervaren kleuters zijn er in dit boekje ook oefeningetjes met letters en cijfers opgenomen.

Materiaal voor de ouders

Het programma is zeer geschikt om thuis te doen. Het is inspirerend voor de ouders om samen met hun kinderen de Sam-filmpjes te bekijken en de spelletjes te doen. Om de ouderbetrokkenheid te vergroten wordt er een ouderbrochure meegeleverd en worden er suggesties gegeven voor een ouderbijeenkomst

Voor op School

Bij Sam de Politieman worden standaard een aantal vernieuwde LOGO 3000-platen en bijbehorende leerkrachtkaarten meegeleverd. Het gaat om de platen en leerkrachtkaarten die gebruikt worden tijdens het Sam-programma.

Meer informatie over Sam de politieman

Download de brochureBestelformulierNeem contact op